Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Χλωρίδα του Πηλίου

Κοινό όνομα

Επιστημονικό όνομα

Αγράμπελη

Clematis vitalba

Αγριελιά

Olea europaeae

Αγριοκαστανιά

Castanea vulgaris

Αγριοκορομηλιά

Prunus pseudoarmenica

Αγριοτριανταφυλλιά

Rosa sempervirens

Άμισχος ή απόδισκος δρυς

Q. sessiliflora

Αριά

Quercus ilex

Ασπάλαθος

Calycotoma villosa

Βάτος

Rubus sp.

Γαλατσίδα

Euphorbia oxyacantha

Γαύρος

Carpinus betulus

Γκορτσιά

Pyrus amygdaliformis

Γλιστροκουμαριά

Arbutus adrachnae

Ελάτη υβριδογενής

Abies borisii regis

Ελιά

Olea oleaster

Ευθύφλοιος δρυς

Quercus cerris

Ιππποκαστανιά

Aesculus hippocastanum

Καρυδιά

Juglans regia

Καστανιά

Castanea sativa

Κέδρο

Juniperus oxycedrus

Κισσός

Hedera helix

Κοκορεβυθιά

Pistacia terebinthus

Κουμαριά

Arbutus unedo

Κουτσουπιά

Cercis siliquastrum

Κρανιά

Cornus max και C. senquinea

Κράταιγος

Crataegus sp.

Κυπαρίσσι

Cupressus sempervirens

Λαδανιά

Cistus incana

Μηλόκερδος

Juniperus foetidissimma

Μυρτιά

Myrtus communis

Οξυά δασική

Fagus sylvatica

Οστρυά

Ostrya carpinifolia

Πoυρνάρι

Quercus coccifera

Παλιούρι

Paliurus australis

Παραθαλάσσια πεύκη

Pinus maritima

Πλάτανος

Platanus orientalis

Πλατύφυλλος δρυς

Quercus conferta

Πυξάρι

Buxus sempervirens

Ρείκι

Erica arborea

Σκλήθρο

Alnus glutinosae

Σορβιά

Sorbus sp.

Σπάρτο

Spartium junceum

Σφενδάμι

Acer sp.

Σχίνος

Pistacia lentiscus

Τζιτζιφιά

Eleagnus angustifolius

Τραχεία πεύκη

Pinus brutia

Τρίλοβος σφένδαμος

Acer trilobum monsrensulanum

Τριφύλλι δενδρώδες

Trifolium sp.

Τσαπουρνιά

Prunus spinosa

Τσουκνίδα

Urtica urens

Φιλύκι

Phillyrea media

Φλαμουριά

Tillia pomentosa

Φούσκα

Colutea arborencis

Φράξος

Fraxinus ornus

Φράξος

Fraxinus ornus

Φτέρη

Pteridium sp.

Χαλέπιος πεύκη

Pinus halepensis

Χνοώδης δρυς

Q. pubescens

Χρυσόξυλο

Rhus cotinus

Ψευδακακία

Robinia pseudoacacia


Πηγή: www.magnesia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: